Zespół ds. Nieletnich i patologii - Zespół ds. Nieletnich - KPP Kościan

Zespół ds. Nieletnich

Zespół ds. Nieletnich i patologii

 

Prezentacja policjantów Zespołu ds. Nieletnich

sierż. sztab. Paulina Piechowiak - współdziała w realizacji zagadnień Niebieskiej Karty z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych w Kościanie. Wykonuje działania z zakresu Prewencji Kryminalnej, realizuje programy profilaktyczno-prewencyjne realizowane przez KPP w Kościanie. Prowadzi i koordynuje prowadzone przez KPP w Kościanie działania edukacyjno - informacyjne wśród społeczności lokalnej w tym nieletnich dot: profilaktyki uzależnień, zapobieganiu przestępczości i zjawiskom kryminogennym, poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa  w ruchu drogowym. Ponadto zastępuje pod nieobecność Sekretarza Powiatowego Punktu Kontaktowego ds. Imprez Masowych w KPP w Kościanie.

asp. Mariusz Wojciechowski - wykonuje i koordynuje działania dot. poszukiwań opiekuńczych, prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach czynów karalnych nieletnich. Realizuje działania z zakresu zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich, w ramach których na prośbę rodziców, szkół lub innych podmiotów prowadzi z nieletnimi rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze. Prowadzi działania zmierzające do zwalczania patologii nieletnich w ramach których przygotowuje wystąpienia opiekuńcze do Sądów Rodzinnych w sytuacjach kiedy zagrożone jest dobro dzieci  małoletnich, wskazując źródło zagrożeń. W ramach programów profilaktyczno-prewencyjnych realizowanych przez KPP w Kościanie wykonuje zadania z zakresu Prewencji Kryminalnej.

sierż. sztab. Ziemowit Antkowiak - prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach czynów karalnych nieletnich oraz działania zmierzające do zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Wykonuje szereg zadań z zakresu Prewencji Kryminalnej, realizuje programy profilaktyczno-prewencyjne realizowane przez KPP w Kościanie. Jest Sekretarzem Powiatowego Punktu Kontaktowego ds. Imprez Masowych KPP w Kościanie.

Zespół ds. Nieletnich i Patologii

tel. 47 77 26238