KPP w Kościanie - Jednostka - dane teleadresowe - KPP Kościan

Jednostka - dane teleadresowe

KPP w Kościanie

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie,
ul. ks. Józefa Surzyńskiego 31, 64 -000 Kościan

Telefony: centrala 47 77 26200 lub 47 77 26211

Sekretariat Komendanta - 47 77 26210

Alarmowy - 112

Faks - 47 77 26215

e-mail: dyzurny.koscian@po.policja.gov.pl

Mail w sprawie skarg i wniosków: komendant.koscian@po.policja.gov.pl

 

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU - szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BIP KPP w Kościanie w zakładce Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego.

Poniżej zamieszczono bezpośrednie telefony do Naczelników i Kierowników KPP w Kościanie.

 

Sekretariat Wydziału Kryminalnego - 47 77 26270

Naczelnik Wydziału Kryminalnego – 47 77 26271

Z-ca Naczelnik Wydziału Kryminalnego – 47 77 26272

 

Sekretariat Wydziału Prewencji - 47 77 26220

Naczelnik Wydziału Prewencji – 47 77 26221

Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji - 47 77 26222

 

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego - 47 77 26260

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – 47 77 26261

 

Kierownik Referatu do walki z PG i Korupcją – 47 77 26291

Kierownik Rewiru Dzielnicowych – 47 77 26241

Kierownik Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego – 47 77 26223

Ekspert ds. Kadr i Szkolenia – 47 77 26325

Zespół Finansów i Zaopatrzenia – 47 77 26315