Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Konkursy, inicjatywy - KPP Kościan

Konkursy, inicjatywy

Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

193W dniu 28 kwietnia 2009 roku o godz. 10.00 dla Szkół Podstawowych oraz w dniu 29 kwietnia 2009 roku godz. 10.00 dla Szkół Gimnazjalnych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, przy ul. Wielichowskiej 43A, odbędą się powiatowe eliminacje do „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz klas 1 – 3 szkół gimnazjalnych.

Uczestnicy winni posiadać karty rowerowe.                  

Cele konkursu: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze zarówno w charakterze pieszych jak i kierujących, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu 

Eliminacje powiatowe składać się będą z dwóch konkurencji:

1. testu jednokrotnego  (w przypadku gimnazjów – wielokrotnego) wyboru składające się z 25 pytań: zasady i przepisy dot. ruchu pieszych i rowerzystów,  znajomość znaków drogowych, znajomość sytuacji w ruchu drogowym (krzyżówki), udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej

2. jazdz sprawnościowej rowerem po torze przeszkód

                 Eliminacje powiatowe mogą być poprzedzone eliminacjami szkolnymi, międzyszkolnymi, miejskim lub gminnymi, w zależności od przyjętego sposobu wyłonienia reprezentantów.  Zgłoszeń drużyn 3-osobowych do eliminacji powiatowych proszę dokonać pisemnie w terminie do 15 kwietnia 2009 roku do Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Kościanie ul. Surzyńskiego 31 (64-000 Kościan). Informacji udziela naczelnik sekcji podinsp. Roman Grabara (tel. 65 511 62 61 ).                   

Szkoła wystawia tylko jedną drużynę, z wyjątkiem zwycięzcy ubiegłorocznych eliminacji - dwie drużyny.