Regulamin konkursu plastycznego - Konkursy, inicjatywy - KPP Kościan

Konkursy, inicjatywy

Regulamin konkursu plastycznego

                                                                 R E G U L A M I N

        powiatowego konkursu plastycznego o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego pn.„Dziecko bezpieczne na drodze” 

Inicjatywa Konkursu powstała w związku z realizacją przez Sekcję Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie i Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „Stop Śmierci” w Kościanie działań profilaktyczno-prewencyjnych pn. „Nie śpiesz się, ja na Ciebie czekam” oraz kampanii medialnej pn. „Dziecko bezpieczne na drodze”, prowadzonej przez Redakcję „Panoramy Leszczyńskiej”. Powiatowy konkurs plastyczny o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest w klasach III szkół podstawowych powiatu kościańskiego. 

 I.                    Cele konkursu.      

Celem konkursu jest:

  • podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym  wśród dzieci,
  • kształtowanie prawidłowych zachowań dzieci uczestniczących w ruchu drogowym, zarówno w charakterze pieszych jak i kierujących,
  • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego
 II.                  Organizatorzy konkursu. 
  • Redakcja „Panoramy Leszczyńskiej”
  • Kościański Ośrodek Kultury
  • Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
  • Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „Stop Śmierci” w Kościanie

 III.                Zasady organizacyjne. 

·         W eliminacjach szkolnych biorą uczniowie klas III szkół podstawowych. Eliminacje szkolne mogą być poprzedzone eliminacjami klasowymi.

  • Udział w Konkursie jest dobrowolny.
  • W wyniku eliminacji szkolnych wyłonione zostaną najlepsze prace plastyczne, które zostaną przesłane do Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
  • Powiatowa Komisja Sędziowska, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów i fundatorów nagród, wyłoni laureatów Konkursu.
 IV.                Terminy. 
  • Etap szkolny – do 30 października 2008 roku (termin nadesłania prac do Komendy Powiatowej Policji w Kościanie – do 5 listopada 2008r).
  • Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród – do 20 listopada 2008 roku.
        V.       Postanowienia końcowe. 
  • Prace wykonane winny być w formacie A4, w dowolnej technice.
  • Każda z prac winna być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko autora, klasa, numer i nazwa szkoły, miejscowość).
  • Przesłanych na konkurs prac nie zwraca się.
  • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac.
  • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
  • Nagrodą główną jest ROWER!!!
  • Koordynatorem Konkursu jest naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Kościanie – podinsp. Roman Grabara (tel. 65 511 62 61).   
Opracowano w Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.