Działania BUS/TRUCK w Kościanie - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Działania BUS/TRUCK w Kościanie

Wczoraj policjanci ruchu drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili działania, których celem było sprawdzenie bezpieczeństwa podczas przewozu towarów przez kierujących ciężarowymi i dostawczymi pojazdami. Mundurowi skontrolowali ponad 30 pojazdów przewożących różnego rodzaju ładunki.

Wspólne działania przeprowadzono na  parkingu mieszczącym się na obwodnicy Kościana. Jest to miejsce gdzie można bezpiecznie dokonać kontroli pojazdu i przewożonego ładunku. W trakcie wspólnych działań mundurowi skontrolowali 34 pojazdy przewożące ładunki. Ujawnili 30 wykroczeń. Podczas działań zatrzymano 3 dowody rejestracyjne. W 2 przypadkach funkcjonariusze zastrzeżenia mieli do dokumentowania czasu pracy kierowców, w kolejnych 3 do sposobu załadunku towaru. Ujawniano również 9 wykroczeń dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących tymi pojazdami.

Pamiętajmy, że wypoczęty kierowca, właściwie załadowany ładunek i sprawny pojazd przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Do tego dawka przestrzegania innych przepisów ruchu drogowego i z pewnością na drodze będzie bezpieczniej. Warto, żeby tych zasad przestrzegali wszyscy uczestnicy ruchu, począwszy od rowerzysty a kończąc na kierowcy ciężkiego zestawu przewożącego kilkadziesiąt ton ładunku

 Planujemy już kolejne wspólne działania.