Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas pracy w gospodarstwie - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas pracy w gospodarstwie

Chociaż rolnicy zakończyli już żniwa, nie jest to jeszcze koniec pracy w polu. Zbliża się czas zbiorów kukurydzy, ziemniaków czy innych warzyw i owoców. Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie. Pośpiech i brak ostrożności może doprowadzić do tragicznego wypadku.

Ważne jest aby podczas wykonywania prac nie zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Prace polowe mogą być niebezpieczne nie tylko dla rolnika, ale również osób przebywajacych w jego otoczeniu. Dlatego każdy użytkownik przed rozpoczęciem prac powinien upewnić się, że maszyna jest sprawna, że posiada właściwe wyposażenie oraz że w pobliżu nie ma żadnej osoby postronnej. Niestety w ostatnim czasie na terenie wielkopolski doszło do kilku wypadków z udziałem dorosłych i dzieci podczas wykonywania prac polowych.

Oto kilka zasad, których warto przestrzegać:

- Nigdy nie pozostawiaj właczonej maszyny rolniczej bez nadzoru.

- Upewnij się, że maszyna rolnicza jest sprawna i posiada wymagane wyposażenie.

- Sprawdź czy w pobliżu maszyny nie ma osób postronnychy i dzieci.

- Przed użyciem maszyny zapoznaj się z instrukcja obsługi i stosuj się do zaleceń.

- W przypadku awarii zawszę upewnij się, że maszyna jest wyłączona zanim zaczniesz ją naprawiać.

- Stosuj środki ochrony osobistej i nie działaj w pośpiechu.

- Zabezpiecz włazy, wejścia, zbiorniki na zboża, nieczystości czy środki ochrony roślin przed dostępem  osób postronnych.

PAMIETAJ!

Nigdy nie zostawiaj dziecka samego bez opieki. Zwłaszcza w obecności zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych oraz magazynów i zbiorników, które nie są odpowiednio zabezpieczone. Chwila nieuwagi może skończyć się tragedią, a pośpiech i tzw. rutyna przeważnie działa na naszą niekorzyść.

sierż. sztab. Paulina PIechowiak/RN