Nie przechodź obojętnie - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Nie przechodź obojętnie

Wraz ze zbliżającą się zimą i spadkiem temperatury powietrza istnieje poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób, które nie posiadają dachu nad głową, pozostają bez ciepłego posiłku i są nieodpowiednio ubrani do panujących warunków atmosferycznych. Policja wspólnie z innymi służbami sprawdza miejsca w których przebywają osoby bezdomne. Oferujemy pomoc, oraz wskazujemy miejsca gdzie można znaleźć schronienie.

Bezdomność jest niezwykle poważnym zjawiskiem społecznym i według różnych danych dotyka od kilkuset tysięcy ludzi w Polsce. Samo zdefiniowanie zjawiska bezdomności jest niezwykle trudne, ale można przyjąć, że dotyczy to osób nieprzystosowanych społecznie, pozostających bez dachu nad głową, funkcjonujących bez przestrzeni, w której można się schronić przed trudami życia codziennego. Przyczyny bezdomności, jak i samo zjawisko są niejednoznaczne i uwarunkowane często przenikającymi się uwarunkowaniami takimi jak: bezrobocie, brak środków finansowych, konflikty w rodzinie, niekorzystne warunki życia w okresie dzieciństwa, choroba psychiczna, uzależnienie od alkoholu lub innych używek, brak tolerancji społecznej.

W okresie jesienno- zimowym policjanci w trakcie codziennej służby systematycznie kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych. Wspólnie z pracownikami socjalnymi oraz strażnikami miejskimi w Kościanie sprawdzają, czy osoby bez dachu nad głową są bezpieczne w miejscach swojego przebywania. Służby informują o miejscach noclegowych, jadłodajniach, a także o miejscach, gdzie można otrzymać bezpłatnie czystą i suchą odzież. Kontrole wszystkich służb będą prowadzone cyklicznie przez cały okres zimowy.

Zachęcamy, żeby nie przechodzić obojętnie wobec osób potrzebujących. W razie wątpliwości czy osoba wymaga specjalistycznej pomocy należy wezwać służby ratunkowe. Jeden telefon wykonany pod numer alarmowy 112 może uratować czyjeś życie.

ICz,/RN