Wnuk, krewniak, agent specjalny... - Poznaj zło/Porady prewencyjne - KPP Kościan

Poznaj zło/Porady prewencyjne

Wnuk, krewniak, agent specjalny...

W swoje kolejne kryminalne role, niestety nadal z powodzeniem, wcielają się oszuści. Ustaliliśmy, że w ubiegłym tygodniu przestępcy przynajmniej dwa razy próbowali oszukać mieszkańców Kościana. Przypomnijmy zatem kilka podstawowych informacji, które zminimalizują możliwość stania się pokrzywdzonymi przez nas samych i naszych najbliższych.

Trudno założyć, iż są jeszcze osoby, którenie znają metody działania oszustów stosujących swoistą  manipulację podczas rozmowy telefonicznej. Wprowadzająoni w błąd swojego rozmówcę, przedstawiając się za potrzebujących pomocy finansowejczłonków rodziny wyłudzając  w ten sposóbpieniądze. W swojej początkowej fazie, przy metodzie tej, oszuściwykorzystywali najczęściej więzi rodzinne na linii „dziadkowie – wnuczęta”. Stąd kryminologiczna nazwa tego modus operandi przestępców. Wkrótce jednak oszuści zaczęli modyfikować swoje legendy wymyślając kolejne didaskalia dla swoich kryminalnych telefonicznych przedstawień. Wiemy o sytuacjach kiedy pierwszy „wnuczkowy” telefon, uzupełniłkolejny z quasi Policji. W trakcie dubla przestępcy przedstawiają się jako śledczy, którzy właśnie namierzylitelefonującego prędzej oszusta. Fałszywi mundurowi przekonują, że „operacja specjalna"zakończy się sukcesem tylko w przypadku wypłaty pieniędzy przestępcy, który natychmiast zostanie aresztowany.

W tym roku w Wielkopolsce zatrzymano kilku oszustów stosujących opisane metody. W ubiegłym tygodniu, poznaniaka,którego rewir działania nie ograniczał się tylko do naszego regionu. Każdegodnia prowadzimy zakrojone na szeroką skalę działania informacyjno- edukacyjne,których celem jest przeciwdziałanie kolejnym tego typu oszustwom.  Bez specjalnego futurologicznegoprzygotowania można stwierdzić, że kryminalne oszukańcze legendy będąewaluować. Aby zminimalizować ewentualność stania się pokrzywdzonym nie trzebacharakteryzować się empatią wobec kryminalistów, studiować katalogówpolicyjnych porad, poradników i pitawali. Analiza charakterystycznych, powtarzające się cechy tego typuprzestępstw pozwala na wyodrębnienie dwóch „żelaznych” reguł, którychzastosowanie wydaje się być gwarantem bezpieczeństwa: nie wpuszczajmy obcych do domu, nie przekazujmy obcym pieniędzy.  Liczymy na to, że nasze rekomendacje przedstawią Państwo swoim rodzicom, dziadkom, może mieszkającej samotnie – posąsiedzku - seniorce/owi.