Zabezpieczenia budowlano-mechaniczne - Poznaj zło/Porady prewencyjne - KPP Kościan

Poznaj zło/Porady prewencyjne

Zabezpieczenia budowlano-mechaniczne

„Nota res mala optima” (Dobrze, gdy zna się zło)

Można wyróżnić kilka sposobów zapobiegania kradzieżom z włamaniem. Najpopularniejsza ich typologia, rozróżnia zabezpieczenia: organizacyjne, elektroniczne,budowlane i mechaniczne. Dziś przybliżymy dwa ostatnie typy zabezpieczeń, któreniestety, w odróżnieniu od sposobów organizacyjnych wymagają nakładówfinansowych. Oczywiście można dokonać minimalizacji takich kosztów przydokładnym przeanalizowaniu możliwości przestępczego wtargnięcia do mieszkania wkorelacji z jego usytuowaniem architektoniczno – topograficznym. Umożliwi towskazanie punktów koncentracji zabezpieczeń, tak np. mieszkając na parterze budynku wielorodzinnego warto wszczególności zabezpieczyć okna, w pozostałych przypadkach  ( inne piętra ) skoncentrować się nadrzwiach. Właściciel  wolno stojącegodomu, oddalonego od sąsiedztwa o ok. 100m winien zaopatrzyć się jednak w  klasowe zabezpieczenia wszystkich drógwejścia do domu. 

Przy doborze osoby/firmy instalującej zabezpieczeniabudowlano-mechaniczne należy przypomnieć sobie o naszych rozważaniach natemat przestępczego rozpoznania (vide „Przestępcze rozpoznanie”). Biorąc je pod uwagę, nie trzeba dodatkowo uzasadniać nawet przesadnej staranności przydoborze osoby czy firmy do wykonania prac instalatorskich. Właściwy miejscowo Komendant Wojewódzki Policji wydaje„ licencje pracownika zabezpieczenia technicznego”. Posiadacz takiego dokumentu jest osobą sprawdzoną przez Policję. Taka rekomendacja jest niebagatelnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy zatrudnianiu fachowców.

 Wielokrotnie uczestniczyłem w różnego rodzajupokazach/szkoleniach dotyczących tego rodzaju zabezpieczeń. Eksperci na codzień zajmujący się badaniem ich odporności na włamanie, uświadamiają widzom,jak łatwo dostać się do wnętrza standardowo zabezpieczonego mieszkania/domu (standardowy ... zamek, drzwi, okna).  W takich przypadkach otwarciemieszkania trwa zwykle ok. 1 sekundy ! Jak twierdził jeden z takich ekspertówczynią to oni jedynie przy okazji dość rzadkich pokazów, a to „praktyka czynimistrza”. Znane są przypadki „fachowców”, którym przy otwieraniu standardowegozamka – nie zdążano zmierzyć czasu! Dość powiedzieć , że użycie zwykłego łomu odługości 70 cm., „przy odpowiednim uchwycie” – daje siłę nacisku punktowego przekraczającą 1tonę!

Na rynku dostępne są kompletne drzwi, okna i okucia (zamki, wkładki bębenkowe, klamki z tarczami itp.) o różnym poziomiezabezpieczenia przed włamaniem. Kryterium stanowiącym o uzyskaniu przez danywyrób poziomie „jakości antywłamaniowej” jest czas jaki jest potrzebny napokonanie zabezpieczenia przy użyciu całej gamy narzędzi: począwszy od zwykłegołomu na elektronarzędziach skończywszy. W przypadku zamków ocenę tę uzupełnia jeszcze wielkość minimalnej liczby kombinacji wzorca zamka (powtarzalność wzoru) Dla szanującego się wyrobu jestto przynajmniej 30 tyś. kombinacji. (Sam przekonałem się co to oznacza gubiąc klucze od swojego mieszkania – połowa tzw. „starych kluczy” sąsiadów otwierała bez problemu moje drzwi) Wyroby posiadające określoną odporność na włamanie musza posiadaćcertyfikat potwierdzający zgodność wyrobu z odpowiednimi normami w tymzakresie.  Każde z zabezpieczeń posiadaswoje normy, i tak np. normy trwałości wkładki bębenkowej zamka skodyfikowanesą szczegółowo w: według polskich oznaczeń norma PN –91/B-94461/02 , wedługoznaczeń europejskich norma EN 1303:2000 (dane z 2005r.).  Zapewniam Państwa, że istnieją ciekawsze zajęcia na wieczory niż studiowanie oznaczeń tych standardów. Przy ich ilości ( inne dla każdego zabezpieczenia) oraz zawiłości (fizyka), analizując je moglibyśmy osobiście pilnować mieszkaniaprzez rok. W tym kontekście jeszcze raz przypominam o możliwości skorzystania zlicencjonowanych/ certyfikowanych instalatorów ( to już drugi poważny argumentza tym przemawiający ). Warto jednak podać kilka danych dotyczącychobowiązujących norm  aby zobrazować skalęocen, którym podlegają zabezpieczenia.
Drzwi odpowiadające według normy europejskiej klasieIII nie ulegną przestępczym działaniom w czasie 5 minut. Drzwi spełniające klasę IV tej normy oprą się włamywaczom przez co najmniej 10 minut.

 Według europejskich oznaczeń wkładki zamków oznaczonejako klasa IV opierają się przestępczym naciskom (łącznie z wierceniem) przezokres 3 minut, w klasie V czas ten wzrasta do 5 minut.  Dane te warto odnieść do czasu jaki potrzebaprzestępcy na pokonanie standardowego zabezpieczenia (1 sek.) oraz hałasu izamieszania jakie przez ok. 5 minut będą czynić przy naszych drzwiachprzestępcy ( co zwiększa szansę interwencji/zgłoszenia przez sąsiadów – o ilenie włamują się sąsiedzi).

W przypadku okien warto zastosować szyby oznaczonesymbolem P-2, których struktura budowy gwarantuje oparcie się dużej sile różnorakich  nacisków. Okna warto zaopatrzyć także wklamki na klucz, okucia przeciw-wyważeniowe tzw. grzybki (nie mniej niż 3)oraz rolety o zwiększonej odporności. Jako ciekawostkę można podać fakt, iż przeciwnikami montażu zabezpieczeńw najwyższych klasach normy europejskiej (15 minut drzwi, 8 minut zamek) są zawodowi strażacy. Spotkanie ztakim zabezpieczeniem , nawet  wprzypadku posiadania ciężkiego sprzętu pneumatycznego, mocno obniża czas ich skutecznejinterwencji. Mimo „strażackich argumentów” należy dodać, iż wyroby najwyższych klas danej normy uprawniają do zniżek ubezpieczeniowych.
 

Kilka podstawowych rad dlamontujących urządzenia  zabezpieczające:

okna i drzwi musząbyć kotwione za pomocą metalowych elementów, a ościeżnica drzwi dodatkowowypełniona zaprawą murarską

zamki i okuciawinny być dobrane zgodnie z konstrukcją drzwi i mocowane za pomocą śrub lubwkrętów właściwych dla materiału w jakim są obsadzone

właściwie dobraneoraz osadzone muszą być wszystkie elementy, w przypadku zamka wierzchniegorównież zaczep, a w przypadku zamka wpuszczanego również wkładka i tarcze (tzw. „szyldy” )

rozmieszczeniezamków powinno być takie by odległość pomiędzy ryglami wynosiła niemniej niż 40 cm., a ich usytuowanie na drzwiach powinno być proporcjonalne

drzwi po stroniezawiasów winny być wyposażone w tzw. kołki przeciw-wyważeniowe

luz rygli zamkównie powinien umożliwiać uchylenia drzwi więcej niż 2 mm

instalując system alarmowy należy pamiętać , że sygnalizuje on włamanie lub jego próbę, a więcjego skuteczność jest uzależniona od współdziałania z odpowiednio odpornym i zabezpieczeniami mechanicznymi

montowane tarcze drzwiowe (szyldy) powinny być od zewnątrz gładkie i przykręcane do skrzydładrzwiowego tylko od wewnątrz mieszkania

wkładki bębenkowepo zamontowaniu nie mogą wystawać od strony zewnętrznej ponad tarczęwięcej niż 2 do 3 mm