Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ma już dwa lata. - Mapy zagrożeń - KPP Kościan

Mapy zagrożeń

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ma już dwa lata.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa właśnie skończyła dwa lata. Od początku działania mapy, na terenie powiatu zaznaczono 1832 zgłoszenia. Dzięki temu narzędziu każdy obywatel ma wymierny wpływ na bezpieczeństwo w swoim regionie.

Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa uruchomiono 20 września 2016r. Została ona opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Każdy obywatel może w wygodny sposób zgłosić problem dotyczący jego regionu. Przypominamy, że każde zgłoszenie poddawane jest przez policjantów wnikliwej weryfikacji. Funkcjonariusze podczas weryfikacji zgłoszenia zaznaczają ten fakt na mapie. Zgłaszający widzi też efekt finalny po zakończeniu weryfikacji. Może sprawdzić czy jego zgłoszenie został potwierdzone lub nie, a nawet po modyfikacji aplikacji, czy zgłoszony problem został wyeliminowany.

Modyfikacji mapy dokonano w lipcu 2017r. Aktualnie osoba, która chce zgłosić jakiś problem, ma do dyspozycji 25 zagadnień dotyczących m.in. kwestii związanych z ruchem rogowym, infrastrukturą, a także wandalizmem i wieloma innymi mającymi wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Użytkownik ma możliwość naniesienia krótkiego opisu zagrożenia oraz dołączenia trzech załączników typu zdjęcie lub dokument.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie, a także przedstawienie skali oraz rodzaju zagrożeń, a tym zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Od uruchomienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy powiatu kościańskiego zaznaczyli już 1832 zgłoszenia.  Najwięcej z nich dotyczyło przekroczenia prędkości (596), nieprawidłowego parkowania (457). Trzecim, najczęściej zgłaszanym problemem było spożywanie alkoholu  w miejscach niedozwolonych (298).

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przypominamy, że Mapa nie służy do wezwania patrolu policji w sytuacji nagłego zagrożenia. W takim przypadku należy zadzwonić na numer alarmowy 997 lub 112.