A Ty znasz już Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa? - Mapy zagrożeń - KPP Kościan

Mapy zagrożeń

A Ty znasz już Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa?

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa już ponad rok. Za jej pośrednictwem mieszkańcy mogą przekazywać uwagi i spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Narzędzie zostało opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji a jego obsługą zajmują się lokalne jednostki Policji.

Dzięki programowi, każdy obywatel może w bezpieczny sposób zgłosić swoje uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Następnie zgłoszenie zostanie sprawdzone przez policjantów, a obywatel będzie mógł nie bieżąco śledzić jaki status ma jego zgłoszenie.

Krajowa Mapa Zagrożeń ewoluuje. Wychodząc naprzeciw oczekiwanym społecznym, jej twórcy zmienili kilka opcji, oraz wprowadzili kilka dodatkowych funkcji. Pojawiła się możliwość dodawania zdjęć i komentarzy.

Od dnia 28 lipca 2017 r. została udostępniona użytkownikom nowa, ulepszona wersja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od tego czasu, wprowadzono następujące zmiany i modyfikacje:

- wprowadzono funkcję wylogowywania się z aplikacji;

- zrezygnowano z automatycznego usuwania zagrożeń z mapy po upływie miesiąca od chwili naniesienia;

- dodano statusy „Potwierdzone (wyeliminowane)”, oraz „Żart lub pomyłka”;

- dodano funkcjonalność umożliwiającą wyświetlanie zagrożeń o statusie „Niepotwierdzone” przez tydzień od daty nadania takiego statusu i miesiąc od daty nadania statusu „Potwierdzone (wyeliminowane)”. Zagrożenia w statusie „Żart lub pomyłka” usuwane będą z mapy niezwłocznie;

- umożliwiono użytkownikowi dopisywanie podczas nanoszenia zagrożenia oprócz daty i godziny zdarzenia, również pory dnia oraz dni tygodnia;

- umożliwiono wprowadzanie przez użytkowników krótkich opisów tekstowych (do 500 znaków) oraz dołączania do 3 plików (JPG, PDF, 3gp, mov, doc, txt) o łącznej maksymalnej wielkości 5MB;

- dodano w dossier zagrożenia ID zagrożenia i daty naniesienia zagrożenia;

- połączono kategorie zagrożeń: „niewłaściwa infrastruktura drogowa” oraz „nieprawidłowe oznakowanie drogi” i pozostawienie ich pod hasłem „niewłaściwa infrastruktura drogowa”;

- zmieniono dotychczasową etykietę zagrożenia „miejsce grupowania się małoletnich” na „grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją”;

- dodano nową kategorię zagrożeń „Wałęsające się bezpańskie psy”.

Jesteśmy przekonani, że to ułatwi mieszkańcom dokonywanie zgłoszeń przy użyciu tej aplikacji.

Na terenie powiatu kościańskiego od września 2016r, kiedy uruchomiono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa do 10 listopada 2017r., mieszkańcy dokonali już 1282 zgłoszenia na mapie. Funkcjonariusze potwierdzili 732 zgłoszenia, a 502 nie zostały potwierdzone. Najczęściej zgłaszanym problemem było przekraczanie dozwolonej prędkości.  Zagrożenie to zgłoszono 451 razy. Na drugim miejscu znalazło się nieprawidłowe parkowanie – 350 zgłoszeń.  Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych zaznaczono 164 razy.

Pamiętajmy, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastąpią potrzeby pilnej interwencji. W takim przypadku należy kontaktować się z dyżurnym najbliższej jednostki Policji pod nr tel. 997, lub 112. Pozwoli to podjąć natychmiastową interwencję.