O Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w Czaczu - Mapy zagrożeń - KPP Kościan

Mapy zagrożeń

O Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w Czaczu

W poniedziałek (27.02) policjantka zajmująca profilaktyką wzięła udział w spotkaniu wiejskim w Czaczu, podczas którego omówiła zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wziął również Wiceburmistrz Śmigla, oraz przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Organizatorem spotkania był sołtys wsi. Przedstawiciel naszej jednostki poruszył kwestie związane z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa. Poruszono kwestie dotyczące funkcjonowania KMZB. Omówiono sposób funkcjonowania tego narzędzia. Poinformowano o naniesionych przez społeczeństwo zagrożeniach.

Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w ramach akcji „Czad i Ogień” poruszył kwestie związane z bezpieczeństwem w okresie grzewczym.

Panu sołtysowi dziękujemy za zaproszenie. Mamy nadzieję, że nasze spostrzeżenia i porady pozytywnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.