Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - podusmowanie - Mapy zagrożeń - KPP Kościan

Mapy zagrożeń

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - podusmowanie

Od września ubiegłego roku można korzystać z nowego narzędzia zgłaszania spostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa do lokalnej jednostki Policji. We wrześniu 2016r. uruchomiono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której można zaznaczać problemy występujące na danym terenie. Dziś podsumowujemy dotychczasowe zgłoszenia.

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w jego otoczeniu. Jest to innowacyjne narzędzie, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Informacje, które są prezentowane na mapach uwzględniają nie tylko kategorie przestępstw i wykroczeń, ale i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców mogą negatywnie wpływać na poczucie bezpieczeństwa.

Od września 2016 r. do 27 stycznia 2017 r. na terenie powiatu kościańskiego odnotowaliśmy w sumie 626 zgłoszeń dokonanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszystkie zgłoszenia były sprawdzane. Ze wszystkich zgłoszeń, policjanci potwierdzili 371 zgłoszeń, natomiast 248 nie zostało potwierdzonych. W fazie weryfikacji było na ten dzień 7 zgłoszeń.

Najczęściej mieszkańcy zgłaszali przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami. Od początku funkcjonowania mapy otrzymaliśmy 220 takich zgłoszeń, z czego 188 zostało potwierdzonych.

Kolejnym problemem najwcześniej zgłaszanym przez mieszkańców powiatu było nieprawidłowe parkowanie. Odnotowaliśmy 146 takich przypadków, z czego potwierdzono 93.

Pozostałe przypadki dotyczyły m.in. używania środków odurzających, spozywania alkoholu w miejscach zabronionych, miejsc grupowania się małoletnich, aktów wandalizmu, niewłaściwej infrastruktury drogowej, złej organizacji ruchu drogowego, niszczenia zieleni, nielegalnych rajdów samochodowych, nieprawidłowego oznakowania drogi, dzikich wysypisk śmieci, niestrzeżonych przejść przez tory, żebractwa.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy Policji, gdzie znajdują się linki przekierowujące bezpośrednio do strony Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Można również otworzyć bezpośrednio stronę internetową: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

Można również skorzystać z każdej wyszukiwarki internetowej, która pomoze nam znaleźć stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Każde zgłoszenie zaznaczone na mapie jest weryfikowane przez funkcjonariuszy z naszej komendy. Zachęcamy do rozsądnego korzystania z tego narzędzia, żeby nie powielać tych samych zgłoszeń, lub będących w fazie weryfikacji.  Stosowana informacja znajdzie swoje odzwierciedlenie na mapie po zweryfikowaniu zgłoszenia. Policjanci po potwierdzeniu spostrzeżenia na mapie, sprawdzają wielokrotnie miejsce zagrożone podczas słuzby, dlatego też nie ma potrzeby ponownego zaznaczania tego samego problemu na mapie.

Jednocześnie zachęcamy w przypadku wątpliwości do kontaktu bezpośredniego z Naczelnikami poszczególnych Wydziałów naszej komendy oraz na terenie gmin z Kierownikami Posterunków Policji. Można wtedy przekazać swoje uwagi dotyczące miejsc zagrożonych tym funkcjonariuszom. Do Państwa dyspozycji sa również Komendanci w godzinach przyjęć interesantów, którzy chętnie wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane ze zgłaszanymi problemami.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji. W takim przypadku należy kontaktować się z dyżurnym najbliższej jednostki Policji pod nr tel. 997, lub 112.