Kierownictwo - Kierownictwo KPP w Kościanie - KPP Kościan

Kierownictwo KPP w Kościanie

Kierownictwo

 Komendant Powiatowy Policji w Kościanie

insp. Andrzej Zakrzewski

 

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie

mł. insp. Przemysław Mieloch