Debata o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży - Debaty społeczne - KPP Kościan

Debaty społeczne

Debata o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży

30 października 2018 roku w sali konferencyjnej w Zespole Hotelowo-Gastronomicznym „Niedźwiedź” w Nowym Dębcu odbyła się debata społeczna Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ” dotycząca poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie powiatu kościańskiego.

We wtorek 30 października w Zespole Hotelowo-Gastronomicznym odbyła się debata zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie. Z zaproszenia na debatę skorzystali przedstawiciele instytucji oraz szkół funkcjonujących na terenie powiatu kościańskiego. Udział w debacie wziął Starosta Kościański Bernard Turski, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, Wójt Gminy Kościan oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego Śmigla. Komendant Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w Kościanie, Dyrektor Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kościanie, przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie. W debacie udział wzięli dyrektorzy i pedagodzy szkół z terenu powiatu kościańskiego oraz kuratorzy rodzinni Sądu Rejonowego w Kościanie. Naszą jednostkę reprezentował Komendant Powiatowy Policji w Kościanie, Naczelnik Wydziału Prewencji, Kierownicy Posterunków Policji, policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, oraz dzielnicowi z terenu naszego powiatu.

Zagadnienia dotyczące tematyki przybliżyli zaproszeni goście specjalni: Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w  Poznaniu podinsp. Dariusz Giersz, który omówił zagrożenia związane z propagowaniem faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych. Gość omówił również przestępstwa nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub związanych z wyznaniem.

Helena Strzałkowska z Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa” w Lesznie przedstawiła problemy współczesnej młodzieży, oraz symptomy świadczące o uzależnieniu młodego człowieka.

Debata była możliwością do wymiany doświadczeń, oraz dobrych praktyk w pracy z młodzieżą. Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Kościanie insp. Andrzej Zakrzewski podziękował zebranym na sali za udział w debacie oraz wyraził nadzieję, że przyczyniła się ona do bardziej skutecznej pomocy młodemu człowiekowi, który często staje przed trudnymi wyborami mogącymi zaważyć na jego życiu.