#GaszynChallenge w KPP w Kościanie - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

#GaszynChallenge w KPP w Kościanie

Data publikacji 27.06.2020

Policjanci z naszej jednostki przyjęli wyzwanie i włączyli w akcję, która ogarnęła cały kraj. Chcemy dołożyć małą cegiełkę do pomocy małej Sandrze z Kalisza. Na placu za nasza komendą wykonaliśmy 10 pompek, na czele z Naczelnikiem Wydziału Prewencji - nadkom. Konradem Stróżyńskim.

#GaszynChallenge to akcja strażaków ochotników z Gaszyna. Swoim zasięgiem już dawno wyszła poza powiat – rozprzestrzeniając się na teren całej Polski. Włączają się w nią kolejni mundurowi. Zasady są bardzo proste, nominowane osoby lub przedstawiciele instytucji muszą wykonać 10 pompek, wpłacić minimum 5 zł na rzecz chorego na SMA dziecka, lub w łatwiejszej wersji nie zrobić pompek, ale wpłacić minimum 10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie nominuje kolejne przynajmniej 3 osoby lub instytucje, które mają 48 godzin na podjęcie i wykonanie zadania.

Policjanci z Komendy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie przyjęłi wyzwanie, do którego zostali nominowali przez kolegów z innych jednostek. Rękawicę rzucił nam również Sąd Rejonowy w Kościanie i Państwowa Straż Pożarna w Kościanie. Wykonaliśmy zadanie i rzuciliśmy rękawicę Urzędowi MIejskiemu Kościana, Starostwu Powiatowemu w Kościanie, a także Urzędowi Skarbowemu w Kościanie.