Międzynarodowy Dzień Mediacji - 17 października 2019 r. - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Międzynarodowy Dzień Mediacji - 17 października 2019 r.

Data publikacji 15.10.2019

W związku z przypadającym na dzień 17 października 2019 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji, od poniedziałku 14 października obchodzimy Tydzień Mediacji. Mediacja to dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Każdego roku wielkopolscy policjanci włączają się w inicjatywę promocji tej pozasądowej formy rozwiązywania sporów.

Mediacja jest jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution).  Jak się okazuje bardzo skuteczną. W Unii Europejskiej, w tym w Polsce, efektywność mediacji mierzona odsetkiem zawartych ugód  sięga od 50 do 80%.

Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.

Powodzenie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów zależy w dużym stopniu od profesjonalizmu mediatorów i wysokiego poziomu ich etyki zawodowej. Mediator nie narzuca stronom rozwiązań. Jest rzecznikiem rzetelnej procedury, sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego porozumienia.

Od 14 do 18 października br. przypada Tydzień Mediacji, a 17 października Międzynarodowy Dzień Mediacji. Dlatego też, jak każdego roku, policjanci w całej Wielkopolsce włączają się w promowanie tej pozasądowej formy rozwiązywania sporów, szczególnie w kontaktach z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego każdemu pokrzywdzonemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. Aby zwiększyć świadomość ofiar przestępstw na temat mediacji policjanci będą im wręczać ulotki, a także informować osoby pokrzywdzone gdzie znajdą szczegółowe informacje na temat procedury.

Więcej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - tutaj

KWP P-ń

  • plakat dot. Międzynarodowego Dnia Mediacji
  • plakat dot. Międzynarodowego Dnia Mediacji