Powiatowe Obchody Święta Policji - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Powiatowe Obchody Święta Policji

Data publikacji 26.07.2019

W tym roku przypada 100 rocznica powstania Policji Państwowej. Dzisiaj funkcjonariusze z naszej jednostki obchodzi swoje święto. Uroczysta zbiórka była okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. W trakcie uroczystości policjanci i osoby na co dzień współpracujące z naszą jednostką otrzymały odznaczenia.

Uroczystość rozpoczął meldunek, który złożył Naczelnik Wydziału Prewencji Komendantowi Powiatowemu Policji.

Zebranych na Sali gości powitał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie – mł. insp. Przemysław Mieloch. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Kościanie - insp. Andrzej Zakrzewski w krótkim przemówieniu podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za ich codzienną służbę.  Korzystając z okazji, że na sali zebrani byli przedstawiciele służb, samorządów oraz instytucji z którymi nasza jednostka na co dzień współpracuje, Komendant podziękował również za wsparcie i pracę na rzecz bezpieczeństwa. W obchodach udział wziął również przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu  - podinsp. Artur Michałowicz – Zastępca Naczelnika Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i awansów.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono Kierownika Posterunku Policji w Krzywiniu – asp. sztab. Sławomira Krzysztofika. Odznaczenie zostanie wręczone podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji.

Brązową Odznaką Zasłużony Policjant wyróżniony został przez MInistra Spraw Wewnętrznych i Administracji - st. asp. Mariusz Gabler z Wydziału Kryminalnego KPP w Kościanie. Również to odznaczenie zostanie wręczone w Poznaniu.

Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. wielkopolskiego za aktywność na rzecz naszej formacji nadano brązowy medal NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego nadał Panom Marianowi Olejnikowi, oraz Zenonowi Jędroszkowiakowi.

Ponadto Przewodniczący NSZZP wyróżnił za wieloletnią aktywność na rzecz środowiska policyjnego funkcjonariuszy z naszej jednostki Medalami XXV-lecia NSZZP. Medala otrzymali Radosław Adamczak, Piotr Kozanecki, Łukasz Ogrodowczyk, Rafał Wawer, oraz Krzysztof Wojtkowiak.

Starosta Kościański wyróżnił asp. sztab. Sławomira Wośkowiaka z Wydziału Ruchu Drogowego za sumienną pracę na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należy dodać, że nasz kolega od początku swojej służby w Policji związany jest z tym wydziałem.

Ponadto policjanci odebrali awanse na wyższe stopnie policyjne. Akty nominowania odebrało 41 funkcjonariuszy. Dla 2 policjantów były to pierwsze awanse.

  • Zdjęcie przedstawia funkcjonariuszy KPP w Kościanie oraz przedstawicieli władz samorządowych podczas uroczystej zbiórki.
  • Zdjęcie przedstawia Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie insp. Andrzeja Zakrzewskiego.
  • Zdjęcie przedstawia awansowanych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
  • Zdjęcie przedstawia Starostę Kościańskiego- Henryka Bartoszewskiego.