Powiatowe obchody Święta Policji - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Powiatowe obchody Święta Policji

Data publikacji 30.07.2018

W tym roku przypada 99 rocznica powstania Policji Państwowej. W miniony piątek funkcjonariusze z naszej jednostki obchodzi swoje święto. Uroczysta zbiórka była okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. W trakcie uroczystości policjanci i osoby na co dzień współpracujące z naszą jednostką otrzymały odznaczenia.

Uroczystość rozpoczęła się od meldunku złożonego przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendantowi Powiatowemu Policji w Kościanie.

Zebranych na Sali gości powitał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie – mł. insp. Przemysław Mieloch. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Kościanie - insp. Andrzej Zakrzewski w krótkim przemówieniu podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za ich codzienną służbę.  Korzystając z okazji, że na sali zebrani byli przedstawiciele służb, samorządów oraz instytucji z którymi nasza jednostka na co dzień współpracuje, Komendant podziękował również za wsparcie i pracę na rzecz bezpieczeństwa. W obchodach udział wziął również przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu  - mł. insp. Tomasz Matuszewski – Naczelnik Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Poznaniu.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i awansów.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskie,j Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono Naczelnika Wydziału Kryminalnego. Odznaczenie zostało wręczone kilka dni wcześniej podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.

Decyzją Przewodnicząceg Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. wielkopolskiego za aktywność na rzecz naszej formacji Burmistrzowi Kościana - Michałowi Jurdze nadano Honorową odznakę NSZZ Policjantów.

Odznaczenia związkowe otrzymało również czterech policjantów z naszej jednostki. Odznaczenia wręczył Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Kościanie - nadkom. Konrad Stróżyński. .

Ponadto policjanci odebrali awanse na wyższe stopnie policyjne. Akty nominowania odebrało 41 funkcjonariuszy. Dla 5 policjantów były to pierwsze awanse.