Dzień Bezpiecznego Internetu - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Dzień Bezpiecznego Internetu

Data publikacji 09.02.2018

We wtorek (06.02.) osoby robiące zakupy w jednym z kościańskich marketów mogły porozmawiać z policjantami na temat zagrożeń związanych z siecią Internet. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „Dwie strony sieci”. Chcieliśmy ten sposób dotrzeć nie tylko do szkolnej młodzieży, ale do do szerszego grona mieszkańców powiatu kościańskiego.

Nasi profilaktycy wyświetlali prezentację multimedialną, rozmawiali z osobami, które przyszły na zakupy, przestrzegali przed zagrożeniami i słuchali uwag mieszkańców. Policjanci służyli radami, uprzedzali o zagrożeniach oraz wręczali materiały profilaktyczne. Działania polegały także na rozmowach i sprawdzeniu do czego służy Internet mieszkańcom naszego powiatu. Udział w przedsięwzięciu wzięło około 50 osób w różnym wieku. Wszyscy twierdzili, że Internet jest bardzo przydatny. Większość z rozmówców potwierdzała, że korzysta głównie z różnych komunikatorów społecznościowych. Ponadto mieszkańcy twierdzili, że Internet wykorzystywany jest jako narzędzie pracy, młodszym pomaga w nauce. Rozmówcy twierdzili, że osobiście nie spotkali się i nie natknęli na negatywne skutki korzystania z Internetu. Nie byli też ofiarami przestępstw.  Informowali, że ktoś ze znajomych doznał przykrych doświadczeń, np. przy zakupach na aukcjach internetowych.

Na terenie naszego powiatu Policja otrzymuje zgłoszenia o przestępstwach popełnianych przez Internet. Wśród dorosłych najczęściej są to przestępstwa związane z oszustwem przy zakupach dokonywanych w sieci, natomiast wśród nieletnich pojawiło się zjawisko stalkingu.

Uczestnicy byli również zachęcani do kontaktu z Policją w przypadku, gdy zostaną ofiarą przestępstwa internetowego.