„Dzień odblasków” w Mikołajki. - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

„Dzień odblasków” w Mikołajki.

Data publikacji 07.12.2017

6 grudnia policjanci na terenie całego kraju przeprowadzili działania profilaktyczne skierowane na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Celem przedsięwzięcia pod nazwą „Dzień odblasków” jest zachęcanie jak największej liczby osób do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

Wczoraj na ulicach powiatu kościańskiego, policjanci wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „STOP ŚMIERCI”, przekazywali odblaski niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Działania zostały przeprowadzone już po zapadnięciu zmroku, co sprzyjało natychmiastowemu użyciu elementów odblaskowych, które osoby otrzymały. W działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa włączyli się również koledzy z Posterunku Policji w Śmiglu, którzy po zapadnieciu zmroku również rozdawali elementy odblaskowe.

Warunki atmosferyczne, które obecnie panują, utrudniają widoczność , zwłaszcza po zmroku przy występowaniu opadów atmosferycznych. Dlatego każdy element odblaskowy, w który wyposażony jest osoba przemieszczająca się po zmroku może uratować jej życie. Zachęcamy do stosowania odblasków nie tylko poza terenem zabudowanym ale również w miejscach słabiej oświatlonych na terenie miasta.               

Przypomnijmy, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Niestosowanie się do tego przepisu jest wykroczeniem, za które pieszy może być ukarany mandatem karnym w wysokości do 100 złotych. W okresie 8 miesięcy 2017 roku wielkopolscy policjanci nałożyli 1663 mandaty karne za to wykroczenie.