Nowa siedziba Posterunku Policji w Krzywiniu - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Nowa siedziba Posterunku Policji w Krzywiniu

Data publikacji 16.11.2017

Wczoraj (15.11.) w Krzywiniu uroczyście otwarto Centrum Usług Społecznych, skupiające w jednym miejscu kilka instytucji działających na rzecz społeczności lokalnej. Nową siedzibę zyskali również policjanci w Posterunku w Krzywiniu.

Dzięki działaniom władz Gminy Krzywiń, funkcjonariusze przenieśli się w nowe miejsce z dotychczasowej siedziby, która mieściła się na ul. Kościańskiej w Krzywiniu. Od wczoraj policjanci zajmują pomieszczenia w utworzonym Centrum Usług Społecznych mieszczącym się przy ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 34. Na potrzeby Centrum władze Gminy zaadoptowały część budynku po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. Do pomieszczeń ułatwiony dostęp będą miały również osoby niepełnosprawne, ponieważ w dobudowanej klatce zainstalowano windę.

Podczas uroczystego otwarcia obiektu, Komendant Powiatowy Policji w Kościanie insp. Andrzej Zakrzewski podziękował Burmistrzowi Jackowi Nowakowi oraz samorządowi Miasta i Gminy Krzywiń, który sfinansował adaptację pomieszczeń na nową siedzibę Posterunku Policji. Warunki pracy oraz przyjmowania osób zgłaszających się na Policję w Krzywiniu uległy znacznej poprawie.

Dwa ostatnie zdjęcia przedstawiają kawałek historii starej siedziby krzywińskich policjantów.