Spotkanie służb przed sezonem zimowym - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Spotkanie służb przed sezonem zimowym

Data publikacji 15.11.2017

Wczoraj (14.11.) w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie odbyło się spotkanie służb i instytucji w sprawie koordynacji działań podczas zabezpieczenia sezonu zimowego. Celem wczorajszego przedsięwzięcia ustalenie form współpracy między służbami w czasie zimy.

Wspólnie z kolegami ze Straży zorganizowaliśmy spotkanie, którego celem jest ustalenie wspólnych działań w okresie zimowych wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych zarówno za bezpieczeństwo jak i utrzymanie dróg czy ochronę obywateli podczas zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych, zarządcy dróg biegnących przez teren powiatu kościańskiego, Straży Miejskiej w Kościanie, dyrekcji szpitala miejskiego w Kościanie.

Wszystkie służby i instytucje zadeklarowały, że są przygotowane do właściwego zabezpieczenia bezpieczeństwa w okresie zimy. .