Święto Policji - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Święto Policji

21 lipca 2017 roku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji "Święta Policji" policjantów KPP w Kościanie. Udział w niej wziął przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu,Starosta Kościański, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych instytucji. Z okazji 98 rocznicy utworzenia Policji policjanci naszej jednostki, a także osoby współpracujące na co dzień z naszą formacją zostali uhonorowani odznaczeniami, awansami i wyróżnieniami.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług dziedzinie w realizacji ustawowych zadań Policji nadał :

-”Brązowy Medal za zasługi dla Policji” Panu:

-Bernardowi Turskiemu - Staroście Kościańskiemu

Odznaczenie zostało wręczone w dniu 19 lipca 2017 r.  podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji  Poznaniu.

 

I.   Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  z dnia 27 czerwca  2017 r.  za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków,  wynikających z pracy zawodowej został odznaczony:

 „Złotym Medalem za Długoletnią Służbę”

- asp. szt. Adam Kaźmierczak -kierownik Posterunku Policji w Czempiniu

Odznaczenie zostanie wręczone w terminie późniejszym wyznaczonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

 

II.    Decyzją  z dnia  5 lipca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług  i osiągnięć służbowych  w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego nadał:

„Brązową Odznakę Zasłużony Policjant”

- kom. Konradowi Stróżyńskiemu- z-cy Naczelnika Wydziału Prewencji

Odznaczenie zostanie wręczone w terminie późniejszym wyznaczonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

 

III.  Uchwałą,  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa wielkopolskiego nadano:

       

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

- mł. asp. ŁUKASZOWI SZCZERBALOWI - starszemu dzielnicowemu PP w Czempiniu,

- asp. SŁAWOMIROWI SZLACHETCE – dzielnicowemu PP w Śmiglu,

 

 Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

- mł. insp. ANDRZEJOWI  ZAKRZEWSKIEMU -Komendantowi Powiatowemu Policji w Kościanie

- st. asp. LESZKOWI GAJEWSKIEMU- kierownikowi Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji 

 

Mianowanie na wyższe stopnie policyjne:

Mianowania Oficerów:

 

Rozkazem z dnia 6 lipca 2017 r. Komendant Główny Policji mianował z dniem 24 lipca 2017 r.

 

-inspektorem Policji

-mł. insp. Andrzeja Zakrzewskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie  (warto podkreślić, że jest to awans w drodze wyróżnienia za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych)

Akt mianowania został wręczony w dniu 19 lipca 2017 r. w czasie wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.

 

Rozkazem z dnia 12 lipca 2017 r. Komendant Główny Policji mianował z dniem 24 lipca 2017 r.

 

-młodszym  inspektorem Policji

- podinsp. Przemysława Mielocha - I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie,

 

-podinspektorem Policji

-nadkomisarza Mateusza Marszewskiego -Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego

 

Rozkazem  z dnia 5 lipca 2017 r.  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu – mianował z dniem 24 lipca 2017r.:

 

- aspirantem sztabowym Policji,

- st. asp.  Leszka Gajewskiego– Kierownika Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji,

- st. asp.  Artura Harasimczuka – detektywa Wydziału Kryminalnego

- st. asp. Przemysława Maćkowiaka-  asystenta Wydziału Ruchu Drogowego,

- st. asp. Radosława Nowaka– specjalistę Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych,

- st. asp. Łukasza Ogrodowczyka -dzielnicowego Wydziału Prewencji.

 

- starszym aspirantem Policji

- asp. Tomasza Bajstoka - dzielnicowego PP w Czempiniu

- asp. Dariusza Baranowskiego - zastępcę dyżurnego Wydziału  Prewencji,

- asp. Joannę Biedermann-Spławską - zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego.

 

- aspirantem Policji

- mł. asp.  Macieja Banaszaka-kontrolera ruchu drogowego Wydziału Ruchu Drogowego,

- mł. asp. Mariusza Bultrowicza- technika Kryminalistycznego Wydziału Kryminalnego,

- mł. asp.  Izabelę Czerwińską  - asystenta Wydziału Prewencji  (awans w drodze wyróżnienia za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych),

- mł. asp.  Adriana Grzegorczyka - starszego dzielnicowego Wydziału Prewencji,

- mł. asp.  Marka Ludwiczaka - asystenta Wydziału Prewencji,

- mł. asp.  Annę Pawlik - detektywa Wydziału Kryminalnego,

- mł. asp.  Pawła Skórzewskiego - detektywa Wydziału Kryminalnego,

- mł. asp.   Łukasza Szulca - detektywa Wydziału Kryminalnego,

- mł. asp. Krzysztofa Wojtkowiaka - kierownika Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Wydziału Kryminalnego.

 

- młodszym aspirantem Policji

- sierż. szt. Rolanda Chrósta  - dzielnicowego Wydziału Prewencji,

- sierż. szt. Szymona Łącznego - detektywa Wydziału Kryminalnego,

- sierż. szt. Tomasza Ogrodowczyka - detektywa Wydziału Kryminalnego,

- sierż. szt. Piotra Piątyszka - zastępcę dyżurnego Wydziału Prewencji.

 

 

Rozkazem z dnia 5 lipca 2017 r.  Komendant Wojewódzki Policji  w Poznaniu  mianował  z dniem 24 lipca 2017 r.:

 

- sierżantem sztabowym Policji:

- st. sierż.  Patryka Klupczyńskiego – dzielnicowego PP w Krzywiniu.

 

-starszym sierżantem Policji:

- sierż. Ziemowita Antkowiaka - dzielnicowego Wydziału Prewencji

- sierż. Michała Czubę  – policjanta Posterunku Policji w Czempiniu,

- sierż.  Adama Fornalskiego - referenta Wydziału Ruchu Drogowego,

- sierż. Adama Jądra -  referenta Wydziału Ruchu Drogowego,

- sierż. Krzysztofa Kowalskiego - policjanta Wydziału Kryminalnego,

- sierż. Przemysława Kraśniewskiego - referenta  PP w Krzywiniu,

- sierż. Joanną Kretschmer- policjanta Wydziału Ruchu Drogowego,

- sierż. Jakuba Kulasińskiego – policjanta  PP w Czempiniu,

- sierż. Martynę Michalską - referenta Wydziału Kryminalnego,

- sierż. Tomasza Piechowiaka - referenta Wydziału Ruchu Drogowego,

- sierż. Jakuba Ratajczaka - referenta Wydziału Prewencji,

- sierż.  Sebastiana Sołtysiaka - policjanta Wydziału Ruchu Drogowego,

- sierż. Krzysztofa Tórza - referenta PP w Krzywiniu,

- sierż. Krzysztofa Wirę – referenta Wydziału Kryminalnego.

 

 

Rozkazem z tego samego dnia  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu – mianował z dniem 24 lipca 2017 r. na pierwszy stopień w korpusie podoficerów Policji to jest:

 

- sierżanta Policji:

- st. post. Piotra Bielejewskiego - policjanta  Wydziału Prewencji,

- st. post. Mateusza Korytowskiego –policjanta Wydziału Prewencji,

- st. post. Katarzyne Langner  – policjanta PP w Krzywiniu,

- st. post. Zuzannę Piętkę - policjanta Wydziału Prewencji,

- st. post. Łukasza Samóla – policjanta PP w Krzywiniu

 

Rozkazem z dnia 7 lipca 2017 r. Komendant Powiatowy Policji w Kościanie mianował z dniem 24 lipca 2017 r.

 

- starszym posterunkowym Policji:

- post. Łukasza Chrapko - policjanta Wydziału Prewencji,

- post. Beatę Jąder - policjanta Wydziału Prewencji,

- post. Krystiana Włodarkiewicza -  policjanta Wydziału Prewencji.

 

Ponadto Starosta Kościański doceniając współpracę kościańskich policjantów ze Starostwem Powiatowym w Kościanie oraz ich zaangażowanie w służbie postanowił  uhonorować  nagrodą jednego z wyróżniających się funkcjonariuszy.

Uwzględniając wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie nagrodę tę przyznał:

- mł. asp. Izabeli Czerwińskiej - asystentowi Wydziału Prewencji.