Ciekawe informacje

Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

26 kwietnia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie odbyła się debata społeczna Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, poświęcona poprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Na debacie gościli przedstawiciele władz samorządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, pedagodzy i psycholodzy szkół z terenu powiatu kościańskiego, a także przedstawiciele Fundacji Pro - Familia Mea.

Podczas spotkania poruszono kwestie związane z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa. Omówiono aplikację „Moja Komenda” oraz przekazano informacje związane z „Nową Rolą Dzielnicowego”.

Ponadto Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wraz z Zastępcą Zespołu Interdyscyplinarnego omówiły kwestie związane z procedurą „Niebieskiej Karty”, zwracając szczególną uwagę na sytuacje dotyczące dzieci, które mogą stać się ofiarami przemocy w rodzinie.

Szczególną uwagę zwrócono również na kwestie związane z dopalaczami i innymi środkami psychoaktywnymi oraz cyberzagrożeniami i niebezpiecznymi grami.

Przedstawiciele Fundacji Pro – Familia Mea natomiast omówili możliwy zakres swoich działań na terenie szkół. Zaprezentowano „czworonoga” z w/w fundacji, który wykrywa zapachy substancji psychoaktywnych. Pokaz spotkał się z duzym zainteresowaniem słuchaczy.

Wszystkim zaangażowanym w organizację debaty serdecznie dziękujemy.

 

 

ICz/RN