Dziecko krzywdzone - konferencja - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Dziecko krzywdzone - konferencja

W piątek (10.02.) w Kościańskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja pt. „Dziecko krzywdzone”, skierowana do osób pracujących w placówkach pedagogicznych oraz instytucjach pomocowych funkcjonujących na terenie powiatu kościańskiego. Zorganizowanie przedsięwzięcia było możliwe dzięki współpracy naszej komendy ze Starostwem Powiatowym w Kościanie, Przedszkolem nr 2 w Kościanie oraz Urzędem Miasta w Kościanie.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało blisko 200 osób. Byli wśród nich nauczyciele, pedagodzy, pracownicy niepedagogiczni szkól z terenu naszego powiatu, a także pracownicy instytucji pomocowych, kuratorzy sądowi. Zebranych na sali przywitał Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie – podinsp. Przemysław Mieloch oraz Burmistrz Kościana – Michał Jurga.

O symptomach świadczących, że dziecko może być krzywdzone oraz o sposobach pomocy mówili zaproszeni prelegenci na piątkowe spotkanie. Tomasz Posłuszny z Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej przedstawił wykład „Sygnały świadczące o stosowaniu przemocy wobec dziecka”.

Następnie głos zabrała pani Jolanta Graczyk Ogdem z Komitetu Praw Dziecka, z wykładem: „Sygnały świadczące o stosowaniu przemocy wobec dziecka”.

Ostatnim prelegentem, zamykających tematykę spotkania była pani Anita Boratyn-Podeszwa z Ośrodka Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Rozmowa w Poznaniu, która omówiła problem przemocy seksualnej, objawy wykorzystania oraz sposoby pomocy ofierze.

Mamy nadzieję, że kwestie poruszane na konferencji pomogą w codziennej pracy. Wszyscy prelegenci podkreślali jak ważna jest właściwa diagnoza oraz pomoc dziecku, które doświadczyło krzywdy.  Rozmowy prowadzone w przerwie między kolejnymi wystąpieniami, były okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Ważna jest czujność i chęć niesienia pomocy nie tylko instytucji zajmujących się rodziną ale pomoc osób ze środowiska dziecka. NIe bądźmy obojętni na czyjąś krzywdę i pomagajmy. 

Dziękujemy współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu konferencji.