Powołanie na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Powołanie na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji

Podczas uroczystej zbiórki Komendant Wojewódzki policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński powierzył obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie podinsp. Przemysławowi Mielochowi. Zastąpi on na tym stanowisku żegnającego się z naszą jednostką dotychczasowego Zastępcę - mł. insp. Tomasza Toporka.

Dzisiaj na sali konferencyjnej odbyła się uroczystość z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – nadinsp. Tomasz Trawińskiego. Po sześciu latach z naszą jednostką pożegnał się mł. insp. Tomasz Toporek – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie. Wcześniej Komendant Toporek służył w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie Komendant Wojewódzki powierzył dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego – podinsp. Przemysławowi Mielochowi. Nowy Zastępca służbę rozpoczął 25 lat temu w naszej jednostce i od początku związany był z pionem kryminalnym.