Konkursy Ruchu Drogowego - Konkursy, akcje, inicjatywy - KPP Kościan

Konkursy, akcje, inicjatywy

Konkursy Ruchu Drogowego

ruchopolicjaWzorem lat ubiegłych Wydział Ruchu Drogowego naszej komendy zaprasza młodzież szkolną do wzięcia udziału w powiatowych eliminacjach do "Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym".

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie wspólnie z Kościańskim Ośrodkiem Kultury w Kościanie i Stowarzyszeniem na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym " STOP ŚMIERCI" w Kościanie  w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz. 09.00 dla Szkół Podstawowych oraz w dniu 28 kwietnia 2015 roku godz. 09.00 dla Szkół Gimnazjalnych na terenie Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie ul. Mickiewicza 11, przeprowadzi powiatowe eliminacje do „XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz klas 1 – 3 szkół gimnazjalnych. Uczestnicy winni posiadać karty rowerowe, legitymacje szkolne, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, a także ich oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

UWAGA! DRUŻYNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SKŁADA SIÊ Z 4 ZAWODNIKóW (2 CHŁOPCóW I 2 DZIEWCZYNEK), A DRUŻYNA GIMNAZJUM SKŁADA SIÊ Z 3 OSóB DOWOLNEJ PŁCI.         

Natomiast w dniu 29 kwietnia 2015 roku  o godz. 09.00,  odbędą się powiatowe eliminacje do „XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego” dla uczniów szkół średnich. W eliminacjach biorą udział trzyosobowe drużyny. Uczniowie muszą posiadać legitymacje danej szkoły oraz prawo jazdy kat. B.                 

Zgłoszeń drużyn do eliminacji powiatowych proszę dokonać pisemnie w terminie do  09 kwietnia 2015 roku, do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie ul. Surzyńskiego 31 (64-000 Kościan) fax 065 51162 15. Informacji udziela Naczelnik WRD KPP w Kościanie podinsp. Radosław Adamczak (tel. 65 511 62 61).