PATRZ i SŁUCHAJ na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kościanie - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

PATRZ i SŁUCHAJ na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kościanie

Świadome uczestnictwo w ruchu drogowym było przewodnim tematem wczorajszego spotkania policjantów z uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kościanie. Funkcjonariusze przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz innych sytuacjach życiowych, zwłaszcza w miejscu zamieszkania.

Popołudniowe spotkanie było okazją do zaprezentowania słuchaczom zasad bezpiecznego i świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Hasło "Patrz i słuchaj" było dominującą treścią części prelekcji prowadzonej przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Seniorom zaprezentowano między innymi filmy ze zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego mających miejsce w Kościanie i okolicach. Interaktywnym zadaniem dla słuchaczy było dokonanie analizy materiałów pod kątem koncentracji, świadomego zaangażowania w ruch drogowy, wykorzystania zmysłów i percepcji przez uczestników przedstawionych zdarzeń. Konkluzje prowadziły najczęściej do wspólnej oceny, kiedy rowerzysta bądź pieszy patrzy i słucha wielokrotnie zmniejsza ryzyko stania się pokrzywdzonym w wyniku zdarzenia na drodze. Słuchacze mieli wiele pytań dotyczących poruszania się po mieście rowerami oraz wzajemnego współistnienia niechronionych uczestników ruchu i kierujących samochodami.

Policjantka zajmująca się profilaktyką przedstawiła zagrożenia związane z działalnością oszustów i złodziei wykorzystujących życzliwość osób starszych lub mieszkających samotnie.Bardzo cenimy uwagi i problemy zgłaszane przez słuchaczy. Czekamy już na kolejne spotkanie.