Program"Bezpieczna Szkoła" - Programy prewencyjne - KPP Kościan

Programy prewencyjne

Program"Bezpieczna Szkoła"

Program „Bezpieczna Szkoła” opracowany został w Wydziale Prewencji KWP w Poznaniu. Adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów. Celem programu jest między innymi przedstawienie uczniom zakresu odpowiedzialności za popełniane czyny, wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń, uwrażliwienie uczniów na możliwości pojawianie się zagrożeń w drodze do i ze szkoły. Zapoczątkowany podpisaniem Porozumienia przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Kuratora Oświaty. Bardzo dobrze oceniany przez środowisko nauczycieli. W ramach programu prowadzone są zajęcia i prelekcje z młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami, przedstawiające przyczynę powstawania zjawisk patologicznych (przestępczości, demoralizacji, alkoholizmu, narkomanii, prostytucji), jak również omawiane są aspekty odpowiedzialności prawnej nieletnich