Program "Bezpieczne Miasto / Wieś". - Programy prewencyjne - KPP Kościan

Programy prewencyjne

Program "Bezpieczne Miasto / Wieś".

Celem programu jest: ograniczenie przestępczości, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia, stworzenie bezpiecznych miast / wsi, osiedli, rejonów/. Ponadto przyczynia się do tworzenia warunków do bezpiecznego życia społeczności wiejskich. Program nie zawiera terminu końcowego. W związku z monitoringiem wizyjnym miast prowadzony jest nadzór nad postępem prac w tym zakresie. Program ten wchłania bardzo dużo pomniejszych akcji i działań cząstkowych.