W trosce o właściwe postawy społeczne. - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

W trosce o właściwe postawy społeczne.

Policja podejmuje szereg działań zmierzających do kształtowania właściwych postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży. Profilaktycy i dzielnicowi ściśle współpracują z gronem pedagogicznym wszystkich szkół. Chcemy w ten sposób przekazywać informacje dotyczące zagadnień prawnych, a także pokazujemy konsekwencje negatywnych zachowań.

Dzięki współpracy ze szkołami chcemy też przeciwdziałać propagowaniu faszyzmu, czy nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych czy rasowych. W ramach tych działań w Komendzie Głównej Policji opracowano „Plan działań Policji na lata 2018 – 2021 w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość”.

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie wychodząc naprzeciw narastającemu zjawisku nietolerancji oraz dyskryminacji realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. W oparciu o analizę w czwartym kwartale tego roku planowane są działania profilaktyczne mające na celu promowanie życia wolnego od zachowań dyskryminujących. Podjęte działania mają na celu współtworzenie społecznej atmosfery stanowczo potępiającej istnienie wszelkich ustrojów totalitarnych jak również analizowanie i redukowanie wszelkich tego typów zjawisk w zarodku. Przygotowujemy debatę z gronem pedagogicznym z całego powiatu kościańskiego, na której zasygnalizujemy na jakie symbole warto zwrócić uwagę wśród dzieci i młodzieży. Tego rodzaju przedsięwzięcia są możliwością do wymiany doświadczeń. Planujemy przeprowadzone spotkań z rodzicami, którym również przekażemy informacje o symbolach i organizacjach, na które szczególnie mają zwracać uwagę u swoich dzieci. Spotkania z młodzieżą ponadgimnazjalną mają na celu współtworzenie i budowę społeczeństwa wolnego od zachowań dyskryminujących jak również analizę spostrzeżeń i poglądów młodzieży. W tym celu zapraszamy również do współpracy Organizacje i Stowarzyszenia. 

ML/RN