Czy grozi nam włamanie ? - Poznaj zło/Porady prewencyjne - KPP Kościan

Poznaj zło/Porady prewencyjne

Czy grozi nam włamanie ?

Nota res mala optima”  (Dobrze , gdy zna się zło) 

 Na ryzyko stania się ofiarą kradzieży z włamaniem wpływa wiele różnorakichczynników. Znamiona tego przestępstwa ( art. 279 KK)  wypełniają czynykaralne o dość różnej specyfice realizowanych przez przestępców przygotowańorganizacyjnych. Uzależnione jest to przede wszystkim od wyboru planowanegoprzedmiotu zaboru oraz zastosowanych do jego ochrony zabezpieczeń np. kr. z wł.do domu, kr. z wł. do samochodu, kr. z wł. do komputera. Przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań będzie możliwość oceny zagrożenia  włamaniem do naszego mieszkania/domu. Po odpowiedniej modyfikacji opisanych poniżejzałożeń , możemy pokusić się na ich bazie także o skonstruowanie takiej ocenydla siedziby naszej firmy, warsztatu czy garażu. Trzeba także wspomnieć , ooczywistym dość fakcie, iż próby takich ocen mają jedynie poglądowy charakterponieważ ryzyko włamania nie zależy wyłącznie od przedstawionych powodów. Wostatnim czasie wzrasta bowiem ilość włamań dokonywanych przez przypadkowychwłamywaczy – amatorów, w myśl starego powiedzenia , że okazja czyni złodzieja.Anachronizmem stało się dzisiaj tzw. „mistrzostwo fachu” rodem z „Vabank”.Ustąpiło ono miejsca coraz bardziej prymitywnym formom pokonywania zabezpieczeń- najczęściej przy wykorzystaniu siły fizycznej i prostych narzędzi.

Do dokonania tytułowej oceny posłuży nam tabela opracowana przez ekspertów Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego  „Metalplast” w Poznaniu ( jestto podmiot prowadzący m.in. prace naukowo – badawcze nad urządzeniami służącymi bezpieczeństwu w obiektach budowlanych). Jednym z elementów wpływającychna ocenę końcową jest skala  przestępczości w okolicy usytuowania obiektu.Ocena taka nie może polegać jedynie na subiektywnym odczuciu, lokalnych plotkach czy „powszechnym mniemaniu”.
Przed przedsięwzięciem ostatecznej oceny własnej warto sprawdzić także, jak bezpieczeństwo w naszym najbliższym otoczeniukształtuje się w perspektywie statystyk przestępczości większych miast np.Poznania. Tabelę należałoby uzupełnić także o ocenę już wykorzystywanych przez nas zabezpieczeń.

Kliknij na ikonę aby zobaczyć tabelkę: doc tabela

 

Stopień zagrożenia włamaniem :  powyżej 26 pkt. – duży

 

                                                        od 16 do 25 pkt. –średni

 

                                                        od 8 do 16  pkt. –przeciętny

 

                                                        poniżej 8 pkt – mały

 

Pewnych kłopotów nastręczać może dokonanie oceny atrakcyjności posiadanego inwentarza„w ocenie własnej i sąsiadów”. Jak twierdzą socjologowie żyjemy w czasach„swoistego kultu posiadania”, a zdobyte już przez nas przedmioty tracą wnaszych oczach na swojej wartości. W związku z powyższym,  osobie/rodzinieo zarobkach/budżecie oscylującym wokół średniej krajowej, która w rubryce tejzaznaczyła wartość = 1, proponuję wypełnić rubrykę ponownie.