Odprawa podsumowująca 2017r. - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Odprawa podsumowująca 2017r.

Data publikacji 05.02.2018

Dzisiaj (05.02) o godz. 11:00 na sali konferencyjnej KPP w Kościanie odbyła się odprawa podsumowująca wyniki pracy naszej jednostki w 2017r. W odprawie udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – insp. Konrad Chmielewski, Starosta Kościański, Wójt Gminy Kościan, Burmistrzowie i przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu kościańskiego. W odprawie udział wziął również Prokurator Rejonowy w Kościanie.

Komendant Powiatowy Policji w Kościanie – insp. Andrzej Zakrzewski podsumował wyniki pracy poszczególnych komórek naszej jednostki. Następnie Starosta Kościański – Bernard Turski podziękował za dotychczasową współpracę między Policją a lokalnymi samorządami, jednocześnie zapewnił o dalszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kościańskiego. Prokurator Rejonowy – Marzena Tylińska podsumowała efekty ubiegłorocznej współpracy z naszą jednostką.

Na koniec, wyniki pracy kościańskich policjantów na tle całego garnizonu wielkopolskiego podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ponadto Komendant wskazał obszary, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę w 2018r. Bardzo istotną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenie liczby wypadków drogowych..

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za dotychczasową pracę.

Po zakończonej odprawie, zaproszeni goście udali się na zaplecze naszej jednostki, gdzie nastąpiło przekazanie trzech radiowozów dla naszej jednostki. Oznakowany Opel będzie wspomagał funkcjonariuszy ze Śmigla w dotarciu w trudno dostępne rejony gminy. Pozostałe dwa pojazdy zasilą pion kryminalny.

Zakup samochodów możłiwy był dzięki wsparciu wszystkich samorządów oraz Starostwa Powiatowego. Połowa kwoty pochodziła z budżetu samorządowów. Pozostałą część przekazała Policja. Dziękujęmy samorządom za dotychczasowe wsparcie.