Szkolenie o szkodliwości palenia - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Szkolenie o szkodliwości palenia

W piątek 3 marca 2017r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie przeprowadzili szkolenie w ramach rządowego Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Spotkanie skierowane było do policjantów i pracowników cywilnych naszej komendy.

Przedstawiciele PSSE w Kościanie prowadzą szkolenia z zakresu szkodliwości używania wyrobów tytoniowych w ramach Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Panie na wstępie swojego wykładu przeprowadziły ankietę wśród zebranych na sali funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na temat ich wiedzy o szkodliwości palenia.

Następnie omówiono przepisy regulujące zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Po nowelizacji Ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, nowością jest usankcjonowanie zakazu palenia papierosów elektronicznych w wymienionych w ustawie miejscach. Do tej pory brakowało regulacji prawnych w tym zakresie.

Dziękujemy paniom z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie za przeprowadzenia szkolenia i przekazanie cennych wiadomości.